Om oss

Uf Hoppet, ungdomsförening för byarna Helsingby, Karkmo och Toby i södra Korsholm, grundades 10 november 1907 av folkskolläraren Petrus Brommels. Den startade som en av 24 filialer till Wasa uf, därför att det under några år kring sekelskiftet varit förbjudet att grunda nya föreningar, men 1911 bröt man banden med Wasa uf och blev självständiga. 1909 fick föreningen en tomt, Kvarnbacken, av jordbrukaren Adrian Enegren och började genast under vintern samla stockar för att kunna bygga ett föreningshus, som för tiden ovanligt nog ritades av en arkitektbyrå och redan i maj 1910 höll man sitt första möte i egna lokaler.

Uf Hoppet tillhörde femte ungdomsringen ända sedan den startade 1909 tills den upplöstes 2016, och anslöt sej till SÖU under senhösten 1909.

Som kuriositet kan nämnas att i början av seklet var intresset för att anlägga  trädgårdar stort, och föreningen introducerade denna nyhet, att göra planteringar kring husknutarna, i södra Korsholm. Bl a hade en dam i södra Helsingby ett av nejdens första jordgubbsland.

Då kriget blev ett faktum 1939 lade militärmyndigheterna beslag på ungdomslokalen för inkvartering och under fortsättningskriget hölls lokalen och den bredvidliggande nyanlagda sportplanen som lägerområde för hundratals krigsfångar. Lokalen återficks 1944, i "bedrövligt skick".

Sedan 1950-talet fram till millennieskiftet hölls välbesökta bingon, danser, varav Brodansen som hölls mellan 1981 och 1991 är den mest kända, och andra publika evenemang varefter veksamheten delvis avtog.

På senare tid har vi återupplivat en del av verksamheten. Vi har evenemang för barn och unga, familjer samt en del kulturkvällar för vuxna. 

 

 

Stadgar

Styrelsen / Hallitus 2023

Ordförande / Puheenjohtaja : Mikaela Nyberg
Viceordförande / Varapuheenjohtaja: Staffan Backlund
Sekreterare / Sihteeri: Marika Nikus
Kassör / Rahastonhoitaja: Christina Bengs

Övriga stryrelsemedlemmar / Hallituksen muut jäsenet
Ben Nordström
Fanni Aaltonen
Gun-Louise Lall
Jenni Villanen
Jonas Pada
Kristoffer Örndahl
Suppleanter / Varajäsenet : 
Eero Aaltonen
Marlene Nygårds-Kull
Ronja Bengs
Thomas Bengs
William Pada

 

Kontakta oss

UF Hoppet r.f.

Karkmovägen 164
65520 Helsingby

ufhoppet@gmail.com